Smart Energy gemeente Groningen

De ambities van de gemeente Groningen vragen om versnelling van de energietransitie. Gas, warmte en elektriciteit zullen steeds vaker worden uitgewisseld in de energievoorziening van huishoudens en bedrijven. Wat gaat dat betekenen voor de energie-infrastructuur? Hoe zorgen we dat een snel groeiend aandeel duurzame energie zo goed mogelijk tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten wordt ingepast in een betrouwbare, eerlijke, betaalbare en schone energievoorziening? Het balanceren van vraag en aanbod van verschillende vormen van energie wordt steeds belangrijker in de gemeente. Zowel op het ruimtelijk schaalniveau van de gehele gemeente Groningen als voor buurten en wijken is het slim ontwerpen van een ‘duurzaam stedelijk energie metabolisme’ van belang. ProDO Consult verkent met veel betrokken partijen ontwerpen voor een Smart Energy City Groningen. Daarbij spelen niet alleen de productie van hernieuwbare energie en slimme fysieke infrastructuur (inclusief buffering en opslag) een rol maar ook ICT, sensortechnologie, big data analyse en nieuwe handelssystemen waarbij bijvoorbeeld ‘prosumenten’ rechtstreeks aan elkaar kunnen leveren.