Omgevingsanalyse Windpark Eemshaven-West

In opdracht van Nuon onderzoekt ProDO Consult hoe het beoogde Windpark Eemshaven-West van circa 130 MW het beste vorm gegeven kan worden. Het gaat er om de wensen en eisen vanuit de omgeving, vanuit overheden en vanuit natuur- en landschapsorganisatie te inventariseren en om voorstellen te doen voor de ontwikkeling van het windpark die maximaal bijdragen aan draagvlak bij de belanghebbenden.