Gebiedstafel gemeente Haren

In opdracht van de vereniging Noorden Duurzaam levert proDO Consult de kwartiermaker van de ‘Gebiedstafel Haren’. Noorden Duurzaam is een regio brede vereniging voor duurzame ontwikkeling en werkt aan de ontwikkeling van een netwerk van ‘transitie tafels’. De tafels richten zich op uiteenlopende onderwerpen waar de leden zich bij kunnen aansluiten. Er zijn 4 soorten tafels: Thematafels zijn voor duurzaamheidsspecialisten. Sectortafels zijn voor bedrijven, organisaties en consumenten. Ze zijn gericht op het verduurzamen van de eigen sector in zoveel mogelijk thema’s. Ketentafels zijn voor samenwerking tussen sectortafels, thematafels en overheden. Ze zijn gericht op ketenverduurzaming. Gebiedstafels zijn voor samenwerking tussen thematafels, sectortafels, ketentafels, overheden en gebiedsgerichte organisaties. Ze zijn gericht op integrale gebiedsverduurzaming. In opdracht van de gemeente Haren wordt voor Haren de eerste gebiedstafel opgericht.