Doorontwikkeling Duurzaam Ameland

Ameland wil versneld de transitie naar een duurzame energievoorziening realiseren. De ambitie is om in de energietransitie 15-20 jaar voorop te lopen en koploper te blijven. Deze ambitie vraagt om grote inspanningen van veel partijen. De afgelopen jaren zijn succesvol spraakmakende projecten gerealiseerd door de gemeente en de convenantpartijen. Eind 2016 gaat een nieuwe convenantperiode in. De nieuwe ambitie vereist een aanpak die (ver) voorbij het realiseren van individuele projecten gaat. Het snel vergroten van het aandeel duurzame energie in de Amelandse energievoorziening, gelijktijdig met het reduceren van de energievraag vraagt om een integrale benadering waarin hernieuwbare energie zo optimaal mogelijk wordt ingepast in het bestaande energiesysteem. De transitie is ingrijpend en zal gaan tot achter de voordeur van de Amelanders. Actieve deelname van de Amelanders is daarom erg belangrijk bij het vervolg van Duurzaam Ameland. In opdracht van de gemeente Ameland en Gasterra begeleidt proDO Consult de ontwikkeling van het derde Convenant en het uitvoeringsplan voor de komende jaren.