Beleidsverkenning Waddengebied

Begin 2016 heeft een combinatie van de bureaus P2, Rho en ProDO Consult de aanbesteding gewonnen voor een Beleidsverkenning Waddengebied, waarvoor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu opdrachtgever is. Het gaat er in de Beleidsverkenning Waddengebied om tot een opvolger te komen voor de huidige Structuurvisie (PKB) Waddenzee en tot een goede omzetting van de primaire doelstellingen van het Waddengebied in de nieuwe Omgevingswet. Hierbij wordt de evaluatie van de huidige Structuurvisie uiteraard meegenomen, de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer, maar ook nieuwe ontwikkelingen die de waddengemeenschap als kans of bedreiging voor het gebied ziet. De beleidsverkenning zal daarnaast aanbevelingen bevatten voor doelmatig beheer van het waddengebied.