Advies, management en onderzoek

Posts by

In het kader van het Urgenda-vonnis heeft het kabinet gemeenten uitgenodigd om acties te ontwikkelen voor het nemen van kleine energiebesparingsmaatregelen door huiseigenaren. Bijvoorbeeld het aanbrengen van tochtstrips of het optimaliseren van de CV-installatie. De Drentse gemeenten, verenigd in het Drents Energieloket, hebben met succes een gezamenlijke aanvraag ingediend van € 2,7 miljoen.  Thomas Ietswaart […]

Read more

In opdracht van de 12 Groninger gemeenten, de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en de Provincie Groningen begeleidt proDO het proces. Doel is het samen met de overheden en maatschappelijke organisaties opstellen van de regionale energiestrategie. De rol van proDO is het leveren van de bestuurlijk procesbeleider. Looptijd: april 2019 – juni 2020 (concept […]

Read more

Omdat in de gemeente Emmen bedrijven en instellingen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 70% van het totale energiegebruik stelt de gemeente een Masterplan bedrijven en instellingen op. Het Masterplan bestaat uit een aantal deelmasterplannen omdat sprake is van grote diversiteit aan bedrijven en activiteiten waarbij de mogelijkheden voor het nemen van energiemaatregelen sterk kunnen verschillen. Gestart […]

Read more

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente Midden-Groningen en de urgentie om hier invulling aan te geven wordt steeds indringender gevoeld. De gemeente Midden-Groningen wil voor langere termijn richting aan haar duurzame doorontwikkeling en heeft daarom proDO gevraagd een duurzaamheidsvisie op te stellen dat kan dienen als kompas voor te ontwikkelen duurzaamheidsbeleid. Om de […]

Read more

Emmen beschouwt de energietransitie als een belangrijke motor voor economische doorontwikkeling en wil daarom de samenhang tussen de energietransitie en opgaven in andere beleidsvelden goed in kaart gebracht. Om binnen de gemeentelijke organisatie stappen te zetten naar een werkwijze die past bij integrale beleidsontwikkeling en -uitvoering is bovendien de organisatie van een goed uitvoeringsproces belangrijk. […]

Read more

Als vervolg op het ontwikkelen van een integraal programma energietransitie, wordt in dit project gestart met het ‘kwartier maken’ voor opgave gericht werken aan de energietransitie. Voor 2 opgaven, de warmtetransitie en transitie in de energie-intensieve industrie, worden projectteams geformeerd die aan de slag gaan met de nadere uitwerking en uitvoering van beide opgaven. Het […]

Read more

De gemeente Schiermonnikoog heeft ProDO gevraagd te ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van een participatieproces waarbij inwoners en bedrijven op Schiermonnikoog actief worden betrokken bij het bepalen van concrete scenario’s en maatregelen om zo snel mogelijk te komen tot een CO2 neutraal en welvarend Schiermonnikoog. De energietransitie wordt gezien als een noodzakelijke stap om […]

Read more