Advisering COBEN

COBEN is een project dat subsidie toegekend heeft gekregen in het kader van het Europese Interreg North Sea Region Programma en gaat over het optimaliseren van de opbrengsten van lokaal geproduceerde energie. ProDO Consult is betrokken geweest bij het formuleren van de aanvraag voor het deelproject dat de gemeente Emmen binnen COBEN zal uitvoeren. De gemeente Emmen heeft een zevental werkpakketten geformuleerd die er toe moeten leiden dat de opbrengst en het rendement van lokale energiecoöperaties worden verbeterd. Het gaat er om goed draaiende lokale energiecoöperaties op te bouwen, deze te verbinden aan bestaande plannen voor duurzame energie en bij te dragen aan een zo gunstige mogelijk business model. ProDO Consult treedt op als adviseur voor uitvoering van deze werkpakketten.