Actieplan Energiebesparing Bedrijven en Instellingen gemeente Groningen

In opdracht van de gemeente Groningen stelt ProDO Consult een actieplan op voor energiebesparing bij bedrijven en instellingen binnen de gemeentegrenzen. De gemeente Groningen wil ik 2035 CO2 neutraal zijn en een ambitieuze doelstelling voor energiebesparing bij bedrijven is daarin cruciaal omdat het zakelijk energiegebruik circa 50% van het totale energiegebruik omvat. Het gaat er om een praktisch werkbare aanpak te vinden voor versterking van toezicht en handhaving van de Wet Milieubeheer. En daarnaast om sleutels te vinden voor het succesvol stimuleren van bedrijven en instellingen om zelf actie te ondernemen. Het actieplan zal vanaf 2017 tot uitvoering komen.